Vad är en kulskruv?

En kulskruv är en särskild sorts skruv med egenskaper som gör den mycket nyttig i tillverkningsindustrin där det finns mycket höga krav på precision, hållfasthet och livslängd. Vanligt är att kulskruvar används i mekaniska applikationer där det är viktigt att exaktheten i den så kallade stigningen är mycket hög. Det är sällsynt att man hittar kulskruvar i konsumentprodukter. Utformningen, egenskaperna och kvaliteten gör nämligen att kulskruvar är dyra.

En kulskruv består av en mutter och en skruv, på samma sätt som en vanlig skruv. Muttern kan löpa fritt kring gängstången precis som vanligt. En skillnad mellan en kulskruv och en vanlig skruv med mutter är att friktionen i en kulskruv är extremt låg. Det beror på att det finns ett kullager mellan muttern och gängan. Kullagret minskar friktionen och låter muttern rotera betydligt snabbare än på en vanlig skruv. Den låga friktionen gör också att någon större värmealstring inte sker. Dessutom blir hållbarheten längre eftersom slitaget blir minimalt.

En annan skillnad är att gängstången, när den är fast monterad, gör att muttern löper fritt upp och ned utan att den roterar. På så sätt kan man låta muttern fungera på samma sätt som en hydraulcylinder, dock till en betydligt lägre kostnad och med en betydligt större exakthet.

Till vad används kulskruvar?

Kulskruvar har många användningsområden inom maskinteknik. Höglastmuttrar kan till exempel användas för applikationer inom gjutning och pressning. Kulskruvar med inbyggda kylkanaler är optimala för verktygsmaskiner för vilka det är viktigt att uppvärmning inte får ske. Här är några andra exempel på mer specifika användningsområden för kulskruvar.

Roder i flygplan – kulskruvar är optimala för att justera flygplanets roder på olika ledder.
Hissar – kulskruvar kan användas för hissens rörelser i höjdled upp och ned i schaktet.
Svarvar – kulskruvens mycket exakta stigning gör kulskruven perfekt för höghastighetssvarvar där en hög exakthet är viktig.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , . Bookmark the permalink.