Tandblekning har börjat bli otroligt önskat på senaste tiden

Tandblekning är en behandlingsmetod vilken genomförs för att ge tandradens yttersta skikt, emaljen, en vitare färg samt för att avlägsna de missfärgningar vilket bildas på anledning av ett antal faktorer genom livet.

Bara under dem senaste åren så har trenden för tandblekning exploderat enormt och med efterfrågan så ökar även utbudet utav flera typer av produkter samt kirurgi. Det här gör det ofta besvärande att veta vilken sorts behandlingsmetod man skall välja.

Det slutliga resultatet av en tandblekning beror på vilka förutsättningar man har. Har man missfärgade tänder på grund av medicinering så kan man behöva behandling under en längre tid. I fall man röker så ska man vara medveten om att slutresultaten av en tandblekningsbehandling oftast är betydligt sämre. I fall man har varit rökare men slutat så ökar resultaten.

Om man lider av isande tandhalsar, blottlagda rotytor, borstskador eller tunn emalj så kan man i ett par tillfällen avrådas från att bleka tänderna eftersom att den potentiella risken av biverkningar i form av ilningar kan öka. Detta är en biverkning vilken man borde vara medveten om innan man bestämmer sig för att genomgå en tandblekningsbehandling.

Det är enklare att bleka tänder som har missfärgningar som går i brun-gult jämfört med missfärgningar som går i grå-blåfärger.

Alla diverse typer av tandblekningsbehandling går i grunden ut på att exponera tänderna för ett blekningsmedel som är det som gör tanden vitare. Det finns 2 olika typer av metoder för tandblekningsbehandling, de här två är hemma produkter samt professionella behandlingar.

Att bleka sina tänder hemma är det enklaste alternativet men det är också de tänkbara aletrnativ som visats minst verkningsfullt. Man kan ej jämföra en produkt för blekning hemma med en professionell behandling.

En professionell tandblekningsbehandling är ett behandlingsalternativ vilket görs på en mottagning där finns det även två alternativa varianter. Endera en “stolsblekning” då man bleker tänderna på mottagningen alternativt så blir man hemskickad med en professionell hemmablekning då mottagningen först utför en undersökning och utprovning och sen erhåller kunden med sig professionellt blekmedel och skenor vilket denne sen använder hemma.

Slutresultaten av en tandblekning varierar och påverkas av vilken typ av missfärgningar man har, hur länge man haft missfärgningen, hur starkt blekningsmedel som man applicerat samt hur länge man låter det verka. Men ju starkare och längre man låter det verka så stiger risken för frätskador på tandköttet samt ilningar i tänderna. Det är mycket besvärligt att förutse hur lång tid ingreppet kommer ta och lika så är det besvärande att förutse slutresultatet.

This entry was posted in Försäkring. Bookmark the permalink.