Om Braille och punktskrift

En blind person måste förlita sig på andra sinnen för att få alla de intryck som synen annars tar emot. Hörseln är kanske det viktigaste sinnet, men känseln har också en riktig roll att spela. Man kan till exempel inte läsa med hörseln, men det kan man faktiskt med känseln.
Final braille
Det finns nämligen någonting som kallas punktskrift. Punktskriften tänktes ut av fransmannen Louis Braille, som själv var blind. Skriften som “språk” var (och är!) lika genialiskt som det är enkelt. Varje tecken består av en cell med tre punkter i två lodräta kolumner. Punkternas placering avgör vilket tecken det handlar om. Det stora antalet kombinationer av punkter gör att både bokstäver, siffror och specialtecken kan överföras till punktskrift.

Läsa punktskrift

Precis som för vanlig text skrivs brailleskrift från vänster till höger. Man följer cellerna med fingertopparna och genom känseln kan man uppfatta vilka tecken som finns nedtecknade. Om en text innehåller särskilda formateringar, såsom till exempel fet stil, markeras det med särskilda tecken före och efter det aktuella avsnittet. Efter lite övning går det mycket snabbt att läsa. Nackdelen med punktskriften är att det får plats ett mindre antal tecken per sida, vilket innebär att den raske läsaren måste byta blad mycket ofta. För att bilda dig en uppfattning om hur många tecken vanlig skrivtext innehåller kan du använda tjänsten ordräknare.se som räknar tecken för att få en hum om hur mycket per plats alla tecken översatt till punktskrift behöver.

Punktskriften har anpassats till det svenska språket och det finns en mycket stor mängd böcker ”översatta” till punktskrift. Det finns till och med en statlig myndighet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, som ser till att ett visst antal böcker varje år görs om till versioner med punktskrift.

Läs mer om punktskrift på Synskadades Riksförbund.

Digitala hjälpmedel för punktskrift

Hur gör man då för att läsa text på webbsidor? Jo, det finns faktiskt särskilda punktskriftsskärmar som omvandlar det som står på skärmen till brailleskrift. Det finns också liknande skärmar för punktskrift på mobiltelefoner och surfplattor. Vissa punktskriftsskärmar kan också användas för inmatning av tecken, även om utvecklingen inom detta område ännu kan sägas vara i sin linda.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.