Media och marknadsföring online urstark

Därför backar gammelmedia

Samhället går hela tiden mot en ökad individualisering. Var och en av oss får ständigt ökade valmöjligheter och vi kan i allt större utsträckning skapa oss en helt egen tillvaro. För varje år får vi fler valmöjligheter när det gäller offentliga eller mer allmängiltiga konsumenttjänster (elavtal, försäkringar, med mera) och med den nya teknikens hjälp väljer vi själva vilken underhållning vi vill konsumera och när vi vill konsumera den.

Just underhållning är ett av de områden där utvecklingen mot ett individualiserat samhälle har gått snabbast på senare år. Det var till exempel länge sedan ”alla” svenskar såg på Expedition Robinson på lördagskvällarna. Internet är ett av de främsta verktygen för individualisering och kontakt mellan människor. När kostnaderna för att sprida information på nätet räknas i promillen jämfört med vad det kostar att sprida information i print, på TV eller på radio (så kallad gammelmedia), blir innehållsleverantörerna betydligt fler, vilket i sin tur leder till att det totala utbudet blir så mycket större.

Gamla tidningar Gammelmedia mår inte särskilt bra för tillfället. Ett nyligen myntat begrepp är till exempel ”tidningsdöden”. Fler och fler människor väljer att få sina nyheter på nätet, vilket betyder att tidningarna säljer färre prenumerationer och lösnummer. Det innebär att annonsörerna uteblir, vilket leder till lägre intäkter för tidningarna.

Många av de nyhetstörstande surfarna väljer bort de traditionella aktörerna helt och hållet. En anledning till detta är att en del helt enkelt har tröttnat på att lyssna på de megafoner som man anser att gammelmedias aktörer utgör. Man vill hitta information på egen han och dra sina egna slutsatser av omvärldshändelser.

Ytterligare en anledning till varför media online är urstark och varför gammelmedia backar har att göra med den tilltagande ”snuttifieringen”. Idag lever vi i ett stressigt samhälle, där varenda minut räknas. Många vill ha sina nyheter i små portioner som levereras snabbt. Gammelmedia har inte varit särskilt snabba på att möta denna utveckling. Det har däremot många aktörer inom media online.

This entry was posted in Allmänt, Marknadsföring. Bookmark the permalink.