Bli en bättre trummis

Övning ger färdighet. Det gäller inte minst när det handlar om att lära sig ett instrument. Att få spela trummor lockar många. Det verkar kul att slå på trumskinnen och cymbalerna, och sedan låter det ju så högt också. För att spela ett grundläggande trumkomp så räcker det med att slå på tre trummor. Nämligen bastrumman, vilken slås an med foten, och virveltrumma och hi-hat. Den sistnämnda är egentligen ingen trumma utan består av två cymbaler som ligger som lock mot varandra. Ett trumkomp i trumnotation är egentligen inte så avancerat. En bastrumma, virveltrumma och hi-hat. Blir tre olika tecken. Dessa tecken kan uppträda i olika kombinationer och en serie av dessa utgör en takt, som oftast upprepas. Somliga blir vid första anblick skrämda när det över huvud taget påminns om noter. Men trumnoter skiljer sig från exempelvis pianonoter. Dessutom är trumnoter inspirerande och kan ge trummisen tillräckligt med verktyg för att kunna konstruera sina egna komp.

This entry was posted in Musik and tagged . Bookmark the permalink.