Smileys

Smileys, även kallat emoji, är tecken eller figurer som förtydligar en skriven text i ett sms, e-post eller i ett inlägg på Internet. Eftersom en text kan tolkas på flera olika sätt var det förr vanligt att många missuppfattade författarens avsikt med texten. En ironisk text kunde ofta tas personligt av läsaren men med hjälp av en smiley efter texten kunde författare förtydliga sin sinnesstämning då denne skrev sin text, så läsaren förstår att det handlar om ironi. Det finns idag tusentals smileys man kan använda sig av då man som författare vill förtydliga sin avsikt med skriven text i sms, e-post eller vid kommunikation på sociala medier. Smileys används också då någon vill förmedla sin sinnesstämning rent generellt.

Smileys uppkomst och historia

Smiley började användas i början på 1900-talet av tidningar för att utrycka känslor i samband med exempelvis recensioner. Under 1950-talet blev smileys mer vanligt att använda i vardagliga sammanhang som exempelvis att rita en glad smiley i snön på en bil. Under 1970-talet använde hippierörelsen smileys för att uttrycka känslor i olika sammanhang. De första smileys i datorvärlden kom under 1970-talet då man använde ASCII-tecken för att bilda smileys. År 1999 så kom smileys för skriven text vid kommunikation över Internet och år 2005 blev dessa smileys standard och används över hela världen. Idag har smileys fått ett grafiskt utseende och finns i tusentals olika varianter, även om den gula gubben fortfarande är att anse som standard.

Smileys i sociala medier

Idag används smileys frekvent i samband med att man skriver på sociala medier så att läsaren ska förstå syftet med en skriven text. De allra flesta sociala medier men även många e-postprogram översätter automatiskt smileys-tecken till grafiska smileys. Smileys är också vanligt förekommande i företagskommunikation för att förenkla för mottagaren att förstå textens betydelse, så att
man inte kommer på kant med sina kunder. Dock är det lätt att missbruka smileys vilket istället leder till att texten blir svårläst och ändå kan missförstås om den innehåller flera smileys. Rätt använd är smileys ett utmärkt sätt att förmedla författarens sinnesstämning och avsikt med en skriven text.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.