Bilförsäkringens uppbyggnad

Bilförsäkringen är en fordonsförsäkring som inkluderar en sakförsäkringsdel och en personförsäkringsdel. Det delmoment i bilförsäkringen som kallas för trafikförsäkring är faktiskt en av få försäkringar som är lagstadgad. Svensk lag kräver att varje bil som tas i drift måste ha en trafikförsäkring för att få användas i trafiken. En anledning till detta är att biltrafik anses vara en relativt farlig verksamhet.

Bilförsäkringens tre delar

Trafikförsäkringen är den del av bilförsäkringen som är obligatorisk enligt lag. Försäkringen täcker skador på annat fordon samt personskador på annan person än den som vållat olyckan eller skadan. Det ska noteras att om du blir påkörd och du själv inte är vållande till olyckan så täcks skadorna på bil av den vållandes trafikförsäkring. Om den vållande mot förmodan saknar trafikförsäkring får du ersättning av Trafikförsäkringsföreningen.

Halvförsäkringen inkluderar trafikförsäkringsmomentet, men omfattar även skador på din bil och skador på föremål i bilen till följd av stöld, brand, glasskada och maskinskada. Bärgning ingår också allt som oftast. Har bilen halvförsäkring och du skulle råka ut för exempelvis ett motorhaveri kan du alltså få bilen bärgad och bogserad till en verkstad. Många halvförsäkringar inkluderar även rättsskydd. Skulle du bli stämd i domstol har du möjligheter att få rättegångskostnaderna betalda. Dessa tillägg till trafikförsäkringen kallas ofta delkasko.

Helförsäkringen ger ett i princip heltäckande skydd för egendomsskada och personskada. Förutom trafikförsäkring och delkasko ingår här också vagnskadeförsäkring. Denna försäkring innebär ett skydd mot skador på bilen, hur de än uppstår. Det spelar alltså ingen roll om du själv vållar skadan genom att köra in en stolpe eller ner i ett dike.

Tilläggsförsäkringar

Vanliga tillägg till bilförsäkringen är olika typer av assistansförsäkringar samt olycksfallsförsäkring. Assistansförsäkringar handlar om att du aldrig löper risk att stå utan bil, genom att du kan nyttja hyrbil till rabatterat pris eller helt utan extra kostnader.

Att tänka på när man väljer bilförsäkring

Det råder skarp konkurrens mellan försäkringsbolagen när det handlar om bilförsäkringar. För en vanlig bil finns ett stort antal bolag att välja på. Det är sällan någon skillnad på försäkringsbolagens erbjudanden, men priserna kan variera ganska mycket. Det är en god idé att jämföra bilförsäkringar och olika erbjudanden för att hitta lägst pris. Detta gäller speciellt om du har en lite mer ovanlig typ av bil. Här finns det många tusenlappar per år att tjäna.

This entry was posted in Försäkring and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.