Tag Archives: jämför bilförsäkring

Bilförsäkringens uppbyggnad

Bilförsäkringen är en fordonsförsäkring som inkluderar en sakförsäkringsdel och en personförsäkringsdel. Det delmoment i bilförsäkringen som kallas för trafikförsäkring är faktiskt en av få försäkringar som är lagstadgad. Svensk lag kräver att varje bil som tas i drift måste ha … Continue reading

Posted in Försäkring | Tagged , , | Leave a comment