Behandlingshem HVB

Av olika skäl kan barn och ungdomar hamna snett i samhället. Det kan vara olika bakomliggande orsaker, både arv och miljö kan spela in; det kan handla om en psykisk störning eller en dålig miljö. Samhället satsar mycket på att komma till rätta med dessa problem. Exempelvis finns s.k. HVB hem.

HVB hem är ett slags behandlingshem som ägnar sig åt vård och behandling för ungdomar i behov. HVB står för ”Hem för vård och boende” och är en kommunal verksamhet som syftar till att erbjuda boende till ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma med sin familj.

Det finns olika HVB-hem som inriktar sig på olika saker. Det finns hem för alla olika sorters problematik och för både pojkar och flickor i olika åldrar. HVB-hemmen är ofta specialinriktade på en specifik målgrupp; t.ex. flickor i åldern 12-15 med ADHD.

Man vill skapa en lugn och trygg miljö med utbildad personal som ska hjälpa ungdomarna att komma tillrätta med sina problem. Beroende på vilka problem ungdomarna har och vad hemmen är inriktade på använder man sig av olika metoder.

Är det ett hem som är specialiserat för ungdomar med drogmissbruk satsar man på missbruksbehandling medan andra hem inriktar sig på andra saker. Några metoder som används på olika hem är dels KBT, Kognitiv Beteendeterapi, samt ART, Aggressive Replacement Training. Det har visat sig vara mycket effektivt att kombinera dessa två metoder.

Man tar också till stödsamtal och motivationsprogram. Här handlar det också om att anpassa metoder efter mål och syfte med hemmet. För ungdomar som begått brott övar man på problemlösning, självkontroll och att förhindra återfall och motverka kriminalitet. Man jobbar också med att kartlägga problem och se till vad de bakomliggande orsakerna till beteendet är, om det inte beror på en psykisk störning.

This entry was posted in Kropp och hälsa. Bookmark the permalink.