Info om betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är en typ av notering som finns i kreditupplysningsföretagens register och som är till för att upplysa banker, företag, myndigheter och vanliga privatpersoner om att personen som har betalningsmärkningen tidigare i sitt liv inte har betalat för en vara eller för en tjänst som han eller, eller som hon har utnyttjat. En betalningsanmärkning bevisar svart på vitt att en person tidigare inte har betalat någon utav sina fakturor eller andra skulder.

En person som inte betalar för något som personen utnyttjar kommer med största sannolikhet att förr eller senare dra på sig betalningsanmärkningar, vilket bland annat kommer göra att det blir svårt för personen att få låna pengar. Det är nämligen inte speciellt många banker som accepterar lån med betalningsmärkningar.

En person som har fått en betalningsanmärkning kommer att ha kvar anmärkningen i sitt register i tre år innan den försvinner.

Vem delar ut betalningsmärkningar?

Många har uppfattningen om att det är kronofogden som sätter betalningsanmärkningar på folk som misskött sina betalningar. Detta stämmer dock inte, utan det är faktiskt kreditupplysningsföretagen som sköter betalningsanmärkningarna och anmärker personer som inte hat betalat sina skulder. Det är dock kronofogden som talar om för kreditupplysningsföretagen vilka som har misskött sin ekonomi.

Låna pengar trots betalningsanmärkning

Den som har en betalningsanmärkning kommer att få det svårt när han eller hon vill låna pengar från banken. Det är framförallt banker som använder sig utav kreditupplysningsföretagens register då de vill ha reda på hur en potentiell låntagare tidigare har skött sin ekonomi. Om bankens kreditupplysning visar att låneansökaren har en betalningsanmärkning så kommer han eller hon med största sannolikhet inte få låna några pengar.

Det finns dock långivare som även accepterar lån trots betalningsanmärkningar, och idag är det inte någon omöjlighet att låna med betalningsmärkningar. De långivare som valt att specialisera sig på låntagare med betalningsanmärkningar har förmodligen insett vilken enormt stor marknad detta är, eftersom det finns en bra bit över 500.000 personer med betalningsanmärkningar, bara i Sverige!

Andra problem med betalningsanmärkningar

Den som dragit på sig en eller flera betalningsanmärkningar har även andra problem att vänta, mer än att bara få det svårt att låna pengar. Det är inte ovanligt att en person med betalningsanmärkningar får det betydligt svårare när han eller hon vill hyra lägenhet, skaffa arbete som innefattar kontanthantering, skaffa olika typer utav abonnemang eller att handla på faktura eller avbetalning.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.