Design och grafisk formgivning

Grafisk formgivning

Grafisk formgivning är en disciplin inom design som handlar om metoder och tekniker för hur man kan använda färg, form, typsnitt med mera för att underlätta kommunikation och informationsinhämtning. På så sätt är grafisk formgivning ett mycket brett område som ofta tangerar andra discipliner. Det är svårt att arbeta med grafisk formgivning helt separat från andra discipliner. Arkitektur, inredning, mode, bildkonst, foto, användargränssnitt för programvaror, med mera, är typiska exempel på områden som har nära samband med grafisk formgivning.

Grafisk formgivning är ingen ny disciplin. Den ”uppfanns” nämligen i samma stund som människan började använda bild och text för att kommunicera med varandra. På så sätt är till exempel de forna egyptiernas hieroglyfer ett utmärkt exempel på en tidig form av grafisk formgivning och design.

Grafisk formgivning i vardagen

Så fort man kliver upp på morgonen kommer man i kontakt med tillämpade tekniker inom grafisk formgivning. Mobiltelefonens symboler, texten på mjölkförpackningens baksida, morgontidningens rubriker – allt detta handlar om grafisk formgivning. Reklamen i tunnelbanan och affischerna med ”veckans erbjudande” i mataffären är andra exempel. Genom en grafisk formgivning som är anpassad för den tänkte mottagaren kan avsändaren sprida information på ett effektivt sätt. Dessutom kan man, som i fallet med reklam, förmedla känslor för att inspirera till köp eller någon annan aktivitet.

Yrken inom grafisk formgivning

Det finns många olika yrkesroller inom disciplinen grafisk formgivning som du kan utbilda dig för. En del personer arbetar nästan uteslutande med grafiska profiler och typografi, medan andra inriktar sig på webbdesign och design för trycksaker.

Informationsdesign och interaktionsdesign är två inriktningar som verkligen ligger i tiden. Det handlar, något förenklat, om att förmedla information på ett så tydligt och lättillgängligt sätt som möjligt för många mottagare. Två aktuella exempel på detta är användargränssnitt i datorprogram samt så kallade piktogram i offentliga miljöer, såsom till exempel järnvägsstationer och köpcentrum.