Guide till webbdesign

Webbdesign är en särskild disciplin av design som handlar om grafiska element på en webbplats. Precis som med andra designdiscipliner är även webbdesign en relativt komplex uppgift. Det är mycket som ska fungera på en webbplats för att den ska fungera som det är tänkt. När man talar om webbdesign går det till exempel inte att bortse från interaktionsdesign, informationsdesign, typografi och formspråk.

Tre steg i skapandet av en webbdesign

Det första steget i att skapa en webbdesign börjar på bokstavligen på ritbordet. I det här skedet är webbdesign inte väsensskilt från andra designdiscipliner. En grafisk formgivare eller art director (AD) drar upp de grundläggande formerna för hur webbplatsen ska se ut. Det handlar om allt från logotyp och färgskalor till navigering, ikoner för interaktion, med mera.

Nästa steg är att sammankoppla det grafiska formspråket med webbplatsens teknik och kod. Först ska alla bilder och all grafik skapas digitalt. Sedan ska grafiken kodas och anpassas till webbplatsens innehållshanteringssystem. Kort sagt handlar det om att berätta för webbläsaren vilka grafiska element som ska visas när webbplatsen laddas.

Det tredje steget är det mest omfattande. Här blandas webbdesign med informationsdesign. Informationsdesign handlar om att göra information lättillgänglig och lättbegriplig. Grafiken på en webbplats är viktig, men vad som presenteras på webbplatsen i form av text och annan information är alltid viktigare. I det här steget handlar det alltså att skapa en användarvänlig webbplats som ger besökarna den information som de är ute efter.

Utbildning i webbdesign

Om man vill utbilda sig inom webbdesign har man flera alternativ. Ett vanligt alternativ är att gå en utbildning som helt inriktas mot webbdesign, från utformning av formspråk till informationsdesign. Ett annat alternativ är att utbilda sig till art director eller grafisk formgivare. Värt att notera är att många av disciplinerna inom webbdesign tenderar att överlappa varandra. Man är aldrig ”fast” i en del av disciplinen webbdesign bara för att man kanske har en specialiserad yrkestitel.