Webbutveckling – programmeringsspråk från system till design

Om man arbetar med webbutveckling går det att skapa ganska avancerade webbplatser och applikationer utan att kunna någonting om programmering. Man kan nämligen använda en mängd verktyg och editorer med grafiska användargränssnitt som hjälper till med skapandet. För att kunna skapa en webbplats eller applikation som fungerar optimalt och som är skräddarsydd för ändamålet, krävs dock en hel del kunskap om programmeringsspråk, och inte bara ett språk utan flera. Det finns nämligen flera moment i webbutveckling – från system till design.

HTML

HyperText Markup Language (HTML) är själva grunden för skapande för webben. HTML bygger på användning av taggar. Inom varje tagg placeras text eller kod som sedan omvandlas av webbläsaren. Vissa anser att HTML inte är ett riktigt programmeringsspråk eftersom det inte har stöd för skapande av fristående applikationer. Det är i och för sig riktigt. Emellertid är HTML så intimt kopplat till programmering på nätet att det bör anses som ett programmeringsspråk. Kod som inte är strukturerad med HTML-taggar kan nämligen inte visas i webbläsaren.

Java

Java är ett mer traditionellt programmeringsspråk. Det är plattformsoberoende och portabelt, vilket gör det optimalt för webbutveckling. Inom webbutveckling kan applikationer med Java användas för att förenkla mängder av simpla men återkommande processer.

A cup of Java?Ta kontakt med Vsys över en kopp java om du vill ha hjälp med underhållssystem!

Javascript

Javascript är ett programmeringsspråk som till stor del bygger på Java, men som har en helt annan roll inom webbutveckling. Javascript används främst på klientsidan, det vill säga i webbläsaren hos användaren av en webbplats eller en applikation. Vanliga tillämpningar för javascript är kontroll av ifyllda fält, byte av annonsbilder, bildbehandling samt webbläsarspel.

PHP

PHP är ett skriptspråk som främst används för att automatisera funktioner på webbplatser med dynamiskt innehåll. Ett vanligt sätt att använda PHP är att automatisera publicering av innehåll som hämtas från databaser. Det populära publiceringssystemet WordPress bygger till stor del på användning av PHP.