Produktdesign inom verktyg och maskin

en designad bandningsmaskinBild på en stor bandningsmaskin

Grunden för riktigt bra verktyg och maskiner, och i längden ett effektivt och bra arbete, är produktdesignen. I takt med att industrialismen blev allt mer utbredd ökade snabbt efterfrågan på personer som kunde formge ingenjörernas uppfinningar. I dagsläget finns flera lärosäten i Sverige som erbjuder utbildningar inom området. Produktdesign som ämne är ganska brett och i den här texten tar vi främst upp det som rör design inom verktyg och maskin.

Svensk och internationell historia

Produktdesign inom verktyg och maskin blev i allra högsta grad aktuellt med industrialismens intåg. Maskiner och verktyg designades i tidiga skeden endast av ingenjörer, som inte lade alltför stor vikt vid varken estetik eller ergonomi. Allt eftersom tiden gick märktes ett behov av människor med särskild kompetens för just själva formgivningen. I början av 1900-talet blev en av de första produktdesignerna utan ingenjörsbakgrund anställd av tyska jätteföretaget AEG för att formge deras produkter. Produktdesignern hette Peter Behrens och var vid tillfället arkitekt.

Vikten av en god formgivning

Vikten av en god formgivning är hög när det gäller verktyg såväl som maskiner. Som nämnt i stycket ovan fanns i tidigt skede endast ett fokus på det tekniska. En bra produktdesigner har både tekniska och estetiska sidor och formger produkten med hänsyn till både det konstnärliga, ergonomiska och det funktionella.

God formgivning på ett verktyg är, så enkelt som det är sagt, av hög vikt när det ska arbetas med det. Utan tanke på exempelvis ergonomin kommer verktyget sannolikt inte att bli lika välanvänt eller sälja lika bra. Samma argument kan ges för det estetiska, där god design är viktigt för att verktyget ska se attraktivt ut och därmed också sälja.

Verktyg som är funktionella, men som inte har någon tanke på varken ergonomi eller estetik, säljer i regel inte lika bra. I dagens konkurrensutsatta affärsklimat vet de flesta vikten av god branding och ett starkt varumärke. Ett varumärke som förknippas med fula, om än funktionella verktyg, löper större risk att springas om av sina konkurrenter i samma bransch.