CRO – konverteringsoptimering genom design

CRO (Conversion Rate Optimization) är en metod för att öka andelen besökare till en webbplats som faktiskt konverteras till kunder. Begreppet kund har en bred innebörd. Det handlar ofta om ett faktiskt köp, men det kan också handla om exempelvis registreringar till nyhetsbrev. Det är alltså inte bara webbutiker som bör ha ett intresse av att öka konverteringen på webbplatsen. Hur gör man då för att konverteringsoptimera en webbplats? Det finns flera sätt att åstadkomma en högre grad av konvertering och för att få ett bra resultat gäller det att arbeta med både design, budskap och målgrupp.

Design för ökad konvertering

Designen är sällan den enskilt viktigaste faktorn bakom en ökad konverteringsgrad, men den hjälper till. Tänk dig själv att du besöker en webbutik som ser rörig ut och där de olika grafiska elementen inte verkar harmoniera; blir du då benägen att köpa något? Design är på ett sätt en hygienfaktor inom konverteringsoptimering. Den ska bara fungera och det på rätt sätt. Det finns många skolor inom design för konvertering och alla har sina egna principer, men i korthet kan sägas att en stilren grafik, ett harmoniskt bildspråk och en tydlig navigering är A och O för att en webbplats ska upplevas som attraktiv och därigenom locka besökaren till ett köp eller vilken åtgärd du nu vill att besökaren ska göra.

Budskap och målgrupp

Designen är långt ifrån allt. Det gäller att ge besökaren en anledning att bli kund. Budskap kan förmedlas på två nivåer. För det första gäller det att presentera webbplatsen på ett tydligt och korrekt sätt. Den potentiella kunden vill veta vad webbplatsen står för och vilka fördelar han eller hon får genom att bli kund. Denna information vill besökaren ha blixtsnabbt. För det andra gäller det att presentera varje enskild produkt, tjänst eller liknande på ett lockande sätt. Hur budskapet ska formuleras beror naturligtvis på vilken målgrupp du vänder dig till. Här är det läge att så att säga sätta sig in i den potentiella kundens perspektiv.

Testa hypoteser

Innan du vidtar åtgärder inom konverteringsoptimering bör du identifiera ett utgångsläge, detta för att kunna mäta effekten av olika åtgärder. Sedan kan du med fördel testa en åtgärd i taget och mäta den omedelbara effekten. Testa hypoteser vad gäller både grafik och text och utvärdera resultaten.