Gerillamarknadsföring på gatan

Marknadsföring är en ytterst viktig del av alla företags vardag. Om man inte når ut till potentiella kunder kan man ju inte sälja sina tjänster eller produkter.

Den traditionella marknadsföringen består bland annat av annonsering i dagspress, TV-reklam, radioreklam och liknande. På senare år har Internet gett ökade möjligheter för företag att sprida kännedom om varumärken, produkter och tjänster. En annan form av marknadsföring är gerillamarknadsföring.

Vad är gerillamarknadsföring?

Gerilla är försvenskat ord av det spanska ordet för “litet krig”. Det kommer från begreppet gerillakrig som kort förklarat handlar om att små grupper av soldater kan göra stor skada på fienden genom begränsade men strategiskt smarta attacker. Om vi översätter detta koncept till reklam och marknadsföring handlar gerillamarknadsföring om att genom okonventionella och kreativa metoder öka genomslagskraften i ett budskap, samtidigt som marknadsföringen blir kostnadseffektiv. Gerillamarknadsföring används av företag av alla storlekar, men är kanske vanligast bland mindre företag som har en begränsad marknadsföringsbudget.

Exempel på gerillamarknadsföring

Det finns tusentals exempel på framgångsrik gerillamarknadsföring. Många exempel hittar vi inom produktplacering och direktreklam. Giveaways i form av godis, t-shirts, reflexer, etc., givetvis med budskapet väl synligt, är ett annat tydligt exempel på gerillamarknadsföring. Ytterligare ett sätt att skapa spridning och en så kallad ”buzz” är att arrangera tävlingar – ju mer annorlunda desto bättre. Ta hjälp av sajten lektips.se för att hitta tips på lekar och tävlingar du kan använda dig av för en kreativ marknadsföring.

Gerillamarknadsföring i det offentliga rummet, till exempel på gator och torg, är något som kan ge en mycket stor genomslagskraft, till en minimal kostnad. Att sprejmåla ett budskap, till exempel en logotyp, på gatan, är ett billigt, smart och framför allt okonventionellt sätt att nå en stor mängd personer. Ett annat exempel på gerillamarknadsföring på gatan är banderoller på balkonger och projiceringar av bilder på husfasader. Post-it-lappar på elskåp, dekaler på trafikljus och liknande är andra kostnadseffektiva sätt att nå ut till väldigt många människor.